Konstrundans Samarbetsparter 2022

Konstrundan samarbetar med flera olika organisationer inom konst, hantverk och formgivning i Finland.